Projekty Doradcze

Przedsiębiorstwa

Dostawcy IT

Inwestorzy IT

Projekty Edukacyjne

Szkolenia

Wydawnictwo

Przedsiębiorstwa

Usługi doradcze BPC Group dla przedsiębiorstw
sektora MSP i korporacyjnego.

BPC Group wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Usługi doradcze obejmują usprawnienie złożonych procesów biznesowych całej organizacji, jak również informatyzację wybranych obszarów merytorycznych przedsiębiorstwa. Obejmują:
Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa
identyfikację potrzeb i zakresu prac związanych z uszczegółowieniem zasobów informacji co do wymagań wobec systemu informatycznego.
Analizę procesów biznesowych
doradztwo w zakresie poprawy sprawności operacyjnoorganizacyjnej przedsiębiorstwa. Opis kluczowych procesów biznesowych ze wskazaniem wąskich gardeł przepływu informacji oraz identyfikację nieefektywnych obszarów funkcjonowania firmy.
Opracowanie zapytania ofertowego
precyzyjnie sformułowanie wymagań funkcjonalnych, operacyjnych oraz technologicznych przedsięwzięcia z uwzględnieniem ramowego harmonogramu prac. Opracowanie kryteriów wyboru rozwiązania oraz oceny ofert.
Analizę otrzymanych ofert i organizację prezentacji
weryfikację formalną ofert pod kątem zdefiniowanych kryteriów, wskazanie oferentów – faworytów; zorganizowanie prezentacji dedykowanych według opracowanego, jednolitego scenariusza.
Wsparcie przy sporządzaniu umów z dostawcą
opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umowy pod kątem prawno-merytorycznym, które są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem.
Nadzór nad projektem wdrożenia systemu IT
uczestniczenie w opracowywaniu harmonogramu wdrożenia i nadzór nad realizacją prac i podziałem obowiązków pomiędzy Zespołem Wdrożeniowym przedsiębiorstwa, a dostawcą systemów IT.
Outsourcing kadr informatycznych
realizowany jest na potrzeby zaawansowanych projektów wdrożeniowych w przypadku konieczności czasowego zatrudnienia niezależnego konsultanta w wąskiej specjalizacji.

Jako jedyna firma konsultingowa w Polsce, BPC Group na bieżąco monitoruje procesy wdrożeniowe w kilkuset dużych i średnich przedsiębiorstwach. Konsultanci pozyskują dane na temat funkcjonalności systemów IT oraz ich wykorzystania w praktyce. Analizują współpracę przedsiębiorców z dostawcami systemów . Pozyskana wiedza jest wykorzystywana przy realizacji usług doradczych, dzięki czemu usługi wsparcia świadczone na rzecz przedsiębiorstw są szczególnie cenione przez decydentów.

Cechą wyróżniającą usług doradczych, świadczonych przez BPC Group jest również ich konstruowanie w oparciu o aktualne dane z rynku na temat ilości i możliwości dostępnych systemów w Polsce. Konsultanci systematycznie monitorują systemy wprowadzane przez producentów wraz z ich aktualizacjami, jak również weryfikują aktualne zasoby kadrowe i kompetencyjne dostawców.01


Profilowane Raporty Doradcze: 75%
Unikatowa usługa realizowana na indywidualne zamówienie przedsiębiorstw, której celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do wyboru systemu IT. Ramowy plan usługi obejmuje wskazanie możliwych opcji informatyzacji przedsiębiorstwa (SWOT) z prezentacją szacunkowych kosztów projektu oraz wyłonienie shortlisty dostawców. Zapytanie ofertowe opracowywane jest według autorskiej metodologii BPC Group, w oparciu o macierz wymagań funkcjonalnych/biznesowych wobec rozwiązania informatycznego.
Prace analityczno-projektowe: 20%
Usługi doradcze obejmujące całokształt prac związanych z organizacją i wyborem rozwiązania informatycznego począwszy od zdefiniowania wymagań w ramach analizy procesów biznesowych (mapowanie procesów ze wskazaniem wąskich gardeł) poprzez opracowanie zapytania ofertowego, aż po wybór dostawcy i negocjacje umowy.
Projekty wdrożeniowo-programistyczne: 5%
Obszary doradcze BPC Group
Branża Spożywcza
Branżę spożywczą tworzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów zwierzęcych, roślinnych, przetwórstwem wtórnym oraz produkcją używek. Produkty te mogą być nisko przetworzone lub stanowić efekt zaawansowanych procesów technologicznych.
Zobacz Case Study »
Branża Farmaceutyczna
Prawo Farmaceutyczne oraz restrykcje związane z zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practise - Dobra praktyka wytwarzania) nakładają na producentów leków wytyczne związane z wdrażaniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych.
Zobacz Case Study »
Tworzywa Sztuczne
Potrzeby przedsiębiorstw sektora tworzyw sztucznych wynikają z zależności pomiędzy produktami (wypraskami) – formami (narzędziami) i wtryskarkami (maszynami) oraz faktu, że z jednej formy możemy otrzymywać kilka różnych wyrobów.
Zobacz Case Study »
Branża Metalowa
Specyfiką branży metalowej jest zapewnienie i rozliczeni materiału wsadowego. Z braku wystarczająco elastycznych systemów dla tego sektora, firmy często wykorzystują własne, autorskie rozwiązania.
Zobacz Case Study »
Branża Maszynowa
Producenci produktów złożonych, takich jak: pojazdy, maszyny i urządzenia wskazują na problematykę w zakresie sprawnego zarządzania całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy potrzebują dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej oraz możliwości importowania listy materiałowej.
Zobacz Case Study »
Transport
Przedsiębiorstwa w branży logistycznej chcą zredukować puste przebiegi i monitorować koszty. Najważniejsze funkcjonalności rozwiązania informatycznego według nich to możliwość śledzenia tras i pojazdów oraz zarządzanie czasem pracy kierowców.
Zobacz Case Study »
Retail
Przedsiębiorstwa sektora retail potrzebują skutecznie zarządzać placówkami handlowymi w obrębie całej sieci sprzedaży. Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które umożliwią prowadzenie centralnej księgowości oraz koordynowanie polityki handlowej.
Zobacz Case Study »
Hurtownie
Czynnikiem, który odpowiada za sukces i płynność w branży jest logistyczny łańcuch dostaw. Przedsiębiorcy za pomocą aplikacji informatycznych chcieliby opracowywać model całej sieci dostaw wraz z określonymi preferencjami klientów, jak i informacjami o zleceniach.
Zobacz Case Study »


W przypadku zainteresowania usługami doradczymi BPC Group zapraszamy do kontaktu.
Advisory Services Department
Tel. +48 532 918 919
Mobile: +48 662 105 884
E-Mail: wojciech.ziaja@bpc-group.pl
 
Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują
wyłącznie BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Polityka Prywatności Grupy BPC
Zapoznałem się
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie
oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Grupy BPC.